Rob Kardashian Reaches Out to Scott But Still No Apology for Kim