Kimye Spent Four Days Perfecting Their Instagram Wedding Photo