Franklin Rocks White House, Bono Makes Plea for European Unity