Kim Kardashian, Kate Middleton to Deliver Same Day?